10 m?u áo vest n? dáng dài th?i trang hàn qu?c ??p m?t

Áo vest n? dáng dài luôn là m?t trong nh?ng trang ph?c mùa ?ông hot nh?t b?i k?t h?p ?n ý v?i nhi?u lo?i trang ph?c, gi? ?m t?t và còn r?t th?i trang, không phân bi?t l?a tu?i. Vì v?y, các ch? em công s?, các b?n tr? không th? b? qua 10 m?u áo vest n? dáng dài phong cách hàn qu?c, tr? trung, n? tính n?u mu?n có nh?ng b? ?? v?a ??m b?o gi? nhi?t c? th? t?t, v?a th?i trang, b?t m?t.
ao-vest-nu-dang-dai-1 M?t chi?c áo vest n? dáng dài, không c? khá ??n gi?n. Ngoài tay áo dài, c? ch? v và dáng dài ra thì có m?t ?i?m làm nên s? ??c bi?t c?a chi?c áo là ch?t li?u v?i có nh?ng chi ti?t d?p lún hình tròn, giúp cho chi?c áo thêm v? sang tr?ng, th?i th??ng.
ao-vest-nu-dang-dai-10 M?t chi?c áo vest mang phong cách vitage nh?ng ng?t ngào, tr? trung và ?áng yêu. Ch? v?i nh?ng ???ng k? xám hi?u ?ng s?n trên n?n v?i tr?ng cùng tay áo l?ng, x?n không quá kh?y tay là b?n ?ã ?? n?i b?t r?i.
ao-vest-nu-dang-dai-2 C?ng m?t chi?c áo vest tr?ng ??n gi?n, nh?ng khác nh?ng chi?c áo vest trên, chi?c áo vest này ???c “??i gió” b?ng chi ti?t c? vest ch? v v?t c?nh tròn, tay x?n có chi ti?t caro nh? giúp chi?c áo thêm n?i b?t và tr? trung.
ao-vest-nu-dang-dai-3 N?u b?n không thích gam màu tr?ng ho?c thích s? y?u ?i?u, m? m?ng h?n thì chi?c áo vest h?ng pastel này s? làm xiêu lòng b?n ngay t?c kh?c. Ch? v?i dáng vest truy?n th?ng cùng m?t chút khác bi?t ? ph?n tay áo x?n chó chi ti?t caro nh?ng màu ?c cùng ki?u dáng phói h?p hài hòa ?ã làm cho chi?c áo này làm m?m lòng b?t c? ch? em ng?t ngào nào.
ao-vest-nu-dang-dai-4 Gam màu tr?ng sáng nh?ng ki?u dáng khá c? ?i?n v?i ph?n eo c?a chi?c áo ???c bó thon g?n cùng v?t x?p li k?t h?p c? vest c?nh tròn. Trông b?n nh? m?t cô nàng có gu ?n m?c phong cách ki?u sang tr?ng và c? ?i?n v?y
ao-vest-nu-dang-dai-5 Thêm m?t thi?t k? mà ngay c? nh?ng b?n teen c?ng có th? m?c ???c. ki?u dáng tr? trung v?i vi?n tr?ng ? v?t áo và tay áo x?n th?p và màu s?c ph?i ??n gi?n, hài hòa làm t?ng. Ngoài ra, b?n có th? k?t h?p m?t chi?c áo s? mi màu xanh d??ng, tông t?i ?? t?ng thêm ph?n n?i b?t c?a chi?c áo.
ao-vest-nu-dang-dai-6 M?t chi?c áo vest dáng dài v?i gam màu có v? tr? trung, ng?t ngào nh?ng ki?u dáng thì có v? l?n tu?i h?n cho ch? em nào thích di?n ?? tông màu sáng nh?ng v?n gi? ???c phong thái sang tr?ng, chuyên nghi?p.
ao-vest-nu-dang-dai-7 Chi?c áo vest xám không c? ??n gi?n cùng v?t x?p t?ng phù h?p cho b?n nào thích s? sang tr?ng, ??n gi?n nh?ng l?i n?i b?t và cu?n hút.
ao-vest-nu-dang-dai-8 V?i tông màu phong cách vitage, m?t chi?c áo vest tay dài, không c? v?i ?i?m nh?n là chi?c th?t l?ng da màu t?i, d? dàng ph?i ?? c?ng ?? ?? khi?n ch? em mê m?n.
ao-vest-nu-dang-dai-9
V?i chi?c áo vest này, có v? b?n ?ang g?i nh? v? th?i trung h?c c?a mình. Ki?u dáng tr? trung, n?ng ??ng cùng nh?ng ???ng nh?n trên c? áo và vai áo khi?n cho chi?c áo vest càng thêm n?i b?t.
Trên ?ây là 10 m?u áo vest n? dáng dài tha h? cho b?n l?a ch?n và mix ??. Chúc các b?n ch?n ???c nh?ng m?u áo vest ?ng ý.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *