Áo vest n? m?t màu ki?u hàn qu?c ??p kiêu sa

Không c?u kì nh?ng v?n r?t phong cách và phù h?p ?? m?c trong nhi?u d?p khác nhau là nh?ng ?u ?i?m giúp áo vest ngày càng chi?m ???c trái tim c?a các ch? em ph? n?. Hãy cùng ?i?m qua m?t s? m?u áo ??p v?i áo vest n? m?t màu ki?u hàn qu?c ??p kiêu sa nhé!

1.Áo vest n? chi?t eo quy?n r?

N?u b?n s? h?u vòng b?ng thon g?n, b?n hãy ch?n nh?ng chi?c áo vest chi?t eo nhé! Không ch? tôn lên nh?ng ???ng cong quy?n r?, áo vest còn có th? giúp b?n che ?i nh?ng khuy?t ?i?m r?t hi?u qu?.

ao-vest-1-mau-1
B?n c?ng có th? ch?n chi?c áo vest xanh c? v?t tr? trung.

ao-vest-1-mau-2

2.Duyên dáng v?i áo vest n? 1 khuy c? l??n cách ?i?u

Phá cách h?n, b?n có th? ch?n cho mình ki?u vest 1 khuy. Nh?ng ???ng may tinh t?, ch?t li?u v?i m?n ??p cùng ki?u c? cách tân t?o s? thu hút cho set ??.

ao-vest-1-mau-3

ao-vest-1-mau-4
Qu?n tây mix cùng áo vest ngoài cho phong cách thanh l?ch.

ao-vest-1-mau-5
Vest dáng ng?n màu xanh r?t tôn da và ??p dáng.

3.L?ch lãm v?i áo vest công s? màu ghi

Khác v?i ki?u v?t nh?n, áo vest v?t tròn mang ??n c?m giác n? tính, nh? nhàng. ??c bi?t v?i gam màu ghi b?n có th? mix cùng ??m li?n, ??m xòe hay s? mi…??u t?o nên nh?ng set ?? c?c hoàn h?o.

ao-vest-1-mau-6

4.Áo vest n? tay l? m?nh m? tr? trung

Xanh lá t??i tr? và r?t sành ?i?u ?ang ???c r?t nhi?u b?n tr? yêu thích. Vì v?y, b?n ??ng b? qua chi?c áo vest tay l? tuy?t ??p này nhé! ??n gi?n nh?ng v?n mang nét cu?n hút riêng bi?t là ?u ?i?m l?n nh?t c?a ki?u vest này.

ao-vest-1-mau-7

5. Áo vest n? ki?u công s? màu nude ng?t ngào

Cu?i cùng là chi?c Áo vest màu nude ng?t ngào. V?i nh?ng cô nàng có vai nh?, b?n hãy ch?n nh?ng chi?c áo vest có ??m vai ?? c?i thi?n khuy?t ?i?m này. ?ây chính là cách t?t nh?t ?? b?n tr? nên t? tin h?n ??y nhé!

ao-vest-1-mau-8

Hi v?ng v?i nh?ng m?u áo ??p trên ?ây có th? giúp các b?n hoàn thi?n thêm t? ?? c?a mình.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *