B? vest comple n? công s? dáng hàn ??ng c?p l?ch lãm

Do tính ch?t công vi?c nên r?t nhi?u cô nàng công s? luôn di?n trên mình nh?ng b? vest comple. Khi ngh? ??n áo vest n? ?t h?n nhi?u quý cô s? ngh? ??n nh?ng b? trang ph?c c?ng nh?c, gò bó và thi?u th?i trang. ??ng quá lo l?ng! V?i nh?ng nhà thi?t k? ??y sáng t?o cùng nh?ng ???ng may chu?n xác, ch?t li?u d? ch?u ch?c ch?n nh?ng m?u b? ?? vest n? s? làm nhi?u ch? em siêu lòng .

1.B? vest n? v?t nh?n cá tính

V?i thi?t k? ??n gi?n nh?ng vô cùng tinh t?, b? vest tôn lên s? sang tr?ng và nh?ng ???ng nét m?m m?i, uy?n chuy?n c?a c?a các cô gái. Ki?u v?t nh?n cùng chi?c ghim cài áo tôn lên nét cá tính c?a thi?t k?.bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-1

 

bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-2
B?n c?ng có th? l?a ch?n b? ca-vat và ph?i thêm qu?n dáng thay vì chân váy ?? thay ??i phong cách hàng ngày.

2.N?i b?t v?i b? vest n? cách ?i?u

N?u b?n thích s? phá cách trong thi?t k? thì ??ng b? qua b? vest conple ti?p theo ?ây nhé! ???c thi?t k? cách ?i?u ph?n v?t tr??c và c? vest, chi?c áo vest này ch?c h?n s? thu hút ánh nhìn t? phía m?i ng??i.

bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-3
bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-4Không ch? có chân váy mà qu?n dáng ??ng k?t h?p v?i áo vest c?ng r?t ???c ?a chu?ng b?i nó giúp tôn lên chi?u cao và che ?i nh?ng khuy?t ?i?m ? ?ôi chân n?a.

3.M?nh m? v?i b? vest n? ph?i khuy

Khác v?i nh?ng b? vest ? trên, b? vest n? ti?p theo ?ây l?i c?c ch?t khi ph?i v?i ca-vat nhi?u màu. Nh?ng chi?c khuy ???c k?t h?p trên áo khi?n b? vest thêm n?i b?t. ??c bi?t tông n?n l?nh c?c tôn da và phù h?p v?i nhi?u form dáng.

bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-5

4. B? vest n? màu xanh ??m phong cách

Không ch? ?en mà màu b? vest n? ??ng ph?c màu xanh ??m c?ng r?t ???c ?a chu?ng. ??i v?i nh?ng b?n n? n?ng ??ng, gam màu xanh giúp các b?n trông tr? trung và t?o phong cách m?i l?. Thi?t k? m?t khuy vô cùng ??n gi?n c?ng khi?n b? vest r?t ?n ?i?m.

bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-6

5.B? vest n? dáng ôm th?i trang

?ây là m?t trong nh?ng thi?t k? r?t hài hòa. Chi?c áo ???c thi?t k? khá ??n gi?n nh?ng v?n ??ng dáng và th?i trang. Qu?n k?t h?p ôm sát tôn lên “vòng 3” sexy cùng ?ôi chân th?ng.bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-7

6.Duyên dáng v?i b? vest n? v?t chéo

Bên c?nh ?? xuông, dáng vest n? ?en này còn r?t ??p khi s? vin. K?t h?p khuy ngang gi?a n?i b?t, t?o ?i?m nh?n cho chi?c vest. V?t áo nh?n nh?ng ???c thi?t k? theo ki?u v?t chéo giúp t?o ?n t??ng cho “vòng 2”.

bo-vest-comple-nu-cong-so-dang-han-dang-cap-lich-lam-8

Chúc các ch? em luôn xinh ??p m?i ngày!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *