B? vest n? ch?t d? c?c ?m và sang cho mùa ?ông

Thu sang, ?ông t?i là lúc nh?ng b? vest n? lên ngôi ??c bi?t là nh?ng b? vest d? n?. Không ch? gi? ?m, gi? dáng c?c t?t mà nh?ng b? vest này còn c?c th?i trang và phù h?p v?i r?t nhi?u tr??ng h?p. Cùng ng?m nhìn nh?ng b? vest ?ang “làm m?a làm gió” trên th? tr??ng hi?n nay v?i b? vest n? ch?t da c?c ?m và sang cho mùa ?ông nhé!

1.B? vest n? croptop dáng dài màu vàng nh? nhàng

Áo vest n? c? vuông ???c thi?t k? trên gam màu vàng tr? trung, tôn da. Bên c?nh ?ó, ph?n chân váy ???c thi?t k? dáng dài v?a t?o ?i?m nh?n cho set ?? v?a khoe ???c ?ôi chân dài c?a ng??i m?c.

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-1

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-2
bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-3B? vest màu xanh nh?t n? tính.

2.Duyên dáng v?i b? vest c? ch? V màu tr?ng ki?u peplum

Ti?p theo là b? vest tr?ng thanh l?ch. V?i gam màu tr?ng tinh khôi, b?n có th? d? dàng l?a ch?n ?? m?c trong và các ph? ki?n ?i kèm. ???ng x?p li ? hai bên hông t?o ?i?m nh?n thu hút và quý phái.

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-4

 

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-6
B?n c?ng có th? l?a ch?n k?t h?p v?i chân váy xanh ?? thay ??i phong cách hàng ngày.

3.Cu?n hút v?i b? vest dáng ôm

Áo vest n? không c? gây chú ý cho ng??i ??i di?n b?i chi?c c? tinh t? v?i ???ng c?t may chu?n xác. ?? thêm ph?n ?n t??ng b?n có th? ph?i cùng 1 chi?c kh?n voan m?ng và ?ôi giày cao gót nhé!

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-5

 

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-7Chân váy ??ng màu giúp b?n d? dàng l?a ch?n các ph? ki?n ?i kèm

4.B? vest n? v?t nh?n phá cách màu tím

Bên c?nh ?ó set ?? áo vest c? ?i?n-chân váy c?ng ???c lòng r?t nhi?u b?n tr?. Thi?t k? m?t khuy t?o nét thanh l?ch, cá tính cùng ???ng may c?u vai r?t chu?n làm ??ng dáng ng??i m?c.

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-8

5.Sang tr?ng v?i b? vest ph?i khuy

Còn b? vest ti?p theo ?ây thu hút ng??i m?c không ph?i b?i thi?t k? c?u kì mà vì tính ?a n?ng c?a nó. B?n có th? m?c ?i ch?i, t?i n?i công s? ho?c ??n nh?ng b?a ti?c sang tr?ng ??u r?t phù h?p.
bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-10

bo-vest-nu-chat-da-mac-cuc-am-va-sang-trong-cho-mua-dong-9

V?i gam màu ?en huy?n bí thì b? vest này giúp b?n khoe ra làn da tr?ng cùng s? m?m m?i, uy?n chuy?n.

Chúc các b?n ch?n ???c m?u vest phù h?p v?i mình nh?t nhé!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *