G?i ý m?t s? m?u áo vest ??p h?p v?i ng??i cao,g?y

M?c dù b?n khá hài lòng khi mình s? h?u m?t vóc dáng cao, g?y vì nh? th? d? m?c ?? h?n khá nhi?u so v?i nh?ng b?n m?p, béo. Nh?ng ?ôi khi g?y quá thì m?c ?? áo vest l?i h?i khó m?c .V?y nên ?? che ?i nh?ng khuy?t ?i?m ?ó. B?t bu?c b?n ph?i t? m? trong khâu ch?n ??. Vì v?y hãy cùng ng?m m?t s? m?u áo vest ??p cho ng??i cao, g?y mà mình gi?i thi?u trong bài vi?t ngay sau ?ây nhé.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-1M?t chi?c áo vest c? nh? nh?n nh?ng kha khá dài và có tông màu sáng, ho?c sang ch?ng h?n nh? chi?c áo này s? làm b?n ch?ng nh?ng làm ng??i khác chú ý v? s? phong cách c?a b?n mà còn quên h?n ?i vóc dáng g?y nh? hôm nào.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-2Hay nâng t?m thêm s? sang tr?ng b?ng chi?c áo có ki?u dáng gi?ng v?i chi?c ? trên, nh?ng dài h?n và có màu ghi xám nh? nhàng thêm phong cách.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-3Ho?c ??n gi?n ch? v?i chi?c áo vest dáng ng?n màu s?c t??i sáng, d?n gi?n này s? làm b?n thêm tr? trung, n?ng ??ng, che l?p s? thi?u h?t cân n?ng t? c? th? b?n.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-4Y?u ?i?u, d?u dàng h?n v?i áo vest dáng ng?n phong cách ??n gi?n màu h?ng, d?u dàng, chân ph??ng.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-5Hay m?t chi?c áo vest  màu xanh c?m n?ng ??ng, t??i tr? h?n.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-6Phá cách chút xíu cùng chi?c áo vest màu vàng dáng ng?n tay l? l? m?t mà cu?n hút này v?i các chi ti?t nh?n ren ?en ph?n c?, túi áo và c? tay áo.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-7Và n?ng ??ng, chuyên nghi?p trong môi tr??ng công s? v?i áo vest dáng ng?n màu xanh ??n gi?n nh?ng vô cùn giác mát m?, n?i b?t nh? màu xanh t?o c?m giác mát m?, t??i tr?.
ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-8

Ch?n m?t chi?c áo vest màu cam dáng dài n?i b?t c?ng là m?t s? l?a ch?n r?t hay .

ao-vest-nu-cho-nang-cao-gay-9

Trên ?ây là nh?ng m?u áo vest dáng ng?n, dài dành cho nh?ng b?n có thân hình “cò h??ng”. Chúc các b?n ch?n ???c m?u áo ?ng ý và m?c ??p h?ng ngày.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *