Tuy?n t?p nh?ng b? vest ghi sáng cách tân m?i nh?t n?m nay

???c cách ?i?u t? áo vest n? truy?n th?ng, tuy?n t?p nh?ng b? vest ghi sáng cách tân m?i nh?t n?m nay mang ??n cho b?n nh?ng b? vest tr? trung, n?ng ??ng, th?i trang nh?ng v?n gi? ???c s? ??ng ??n, trang tr?ng. M?i các quý cô cùng ?i?m qua nh?ng m?u áo vest n? tiêu bi?u nh?t nhé!

1.Phong cách v?i b? vest n? công s? c? ve v?ch màu ghi sáng

?ây là m?t trong nh?ng thi?t k? r?t phong cách. Chi?c áo ???c thi?t k? khá ??n gi?n nh?ng v?n ??ng dáng và th?i trang. Qu?n k?t h?p ôm sát tôn lên “vòng 3” sexy cùng ?ôi chân th?ng.tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-1 tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-2
B?n c?ng có th? l?a ch?n áo vest cùng tông màu ph?i cùng chân váy và áo s? mi tr?ng ?? thay ??i phong cách.

2.B? vest v?t tròn ph?i vi?n ?en thanh l?ch

Bên c?nh ?ó, b? vest ghi vi?n ?en c?ng ???c r?t nhi?u b?n tr? ?a thích. Màu s?c nh? nhàng cùng thi?t k? ??n gi?n, nhã nh?n làm tôn lên v? quý phái c?a set ??. tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-3

3.B? vest n? công s? Hàn Qu?c c? cách ?i?u ?n t??ng

V?i ch?t li?u nh? nhàng, d? ch?u không gây c?m giác gò bó giúp ng??i m?c trông tr? trung và n?ng ??ng. Ph?n c? ???c thi?t k? l? m?t t?o ?i?m nh?n ?n t??ng cho c? set ??.tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-4

4.Tôn dáng v?i b? vest n? k? caro hi?n ??i

Không ch? vest tr?n mà nh?ng b? vest ph?i k? caro c?ng r?t ???c ?a chu?ng. V?i nh?ng ???ng k? caro nh? t?o c?m giác thân hình g?n h?n ??c bi?t phù h?p v?i nh?ng cô nàng h?i ??m ng??i.tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-5

5. B? vest ?en-ghi ki?u cách

Ti?p theo là B? vest ?en-ghi ki?u cách. Trên n?n gam màu ghi sáng, nh?ng h?a ti?t ?en ???c thêm vào giúp b? vest thêm ph?n hài hòa. B?n có th? mix thêm m?t chi?c áo s? mi tr?ng m?c trong và m?t chi?c túi xách ??n gi?n ?? có m?t set ?? nhé!tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-6

6.B? vest v?t x?p li quy?n r? màu xám tro

Còn b? vest này thu hút ng??i m?c không ph?i b?i thi?t k? c?u kì mà vì nh?ng ???ng c?t may tinh t?, hi?n ??i. X?p ly ph?n v?t áo t?o c?m giác ph?n hông ???c m? r?ng ra nh? váy “?uôi cá” xòe nh? quy?n r?.tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-7

7.N?i b?t v?i b? vest không c? c?c tay màu ghi sáng

Khác v?i ki?u áo vest c? ?i?n, áo vest không c? t?o c?m giác tho?i mái, d?u dàng. Dáng vest ???c thi?t k? ôm body tôn lên nh?ng ???ng cong c? th? ng??i m?c.tuyen-tap-nhung-bo-vest-ghi-sang-cach-tan-moi-nhat-nam-nay-8Chúc b?n có 1 ngày làm vi?c hi?u qu?!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *